Đảm bảo chất lượng hàng hoá, nguồn gốc xuất xứ và tuân theo quy định pháp luật.

Cung cấp hoá đơn cho khách hàng khi có yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ khi giao hàng thành công.

Chịu trách nhiệm bảo hành, đổi mới sản phẩm cho khách hàng khi có lỗi xảy ra.

Chịu trách nhiệm đăng kí các chương trình khuyến mãi với Bộ Công Thương.