Bình Acquy : bảo hành 9 tháng với các trường hợp mất điện/không lên điện khi bình không bị biến dạng.

Vỏ xe : bảo hành 3 tháng với các trường hợp bị phù.

Bên cung cấp sẽ miễn trách nhiệm bảo hành nếu nguyên nhân xác định do quá trình sử dụng gây ra.