Combo XM Scooter Ultimate + Nhớt lap Motul Gear 300 LS 120ml + Hoạt Chất Phục Hồi Động Cơ Xado AMC 30ml