Sản phẩm tại Dầu nhớt khi đổi trả hàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Còn nguyên vẹn như lúc ban đầu giao cho Quý khách (bao bì và những phụ kiện kèm theo).
  • Chưa mở nắp
  • Tem còn nguyên
  • Không quá 7 ngày và còn giữ phiếu mua hàng (phiếu xuất kho hoặc hóa đơn tài chính).

Không đổi lại với những sản phẩm sau:

  • Sản phẩm biến dạng, trầy xước hoặc móp méo.
  • Sản phẩm bị mở nắp, xé tem.
  • Quà tặng.