Combo Xe Tay Ga Motul X-cess 8100 5W40 1L + Nhớt Láp Eni 80W90 150ml + Phụ Gia Động Cơ Verylube 20ml